Nyheter

Samtal i Almedalen om digitaliseringen: vilka utmaningar och möjligheter innebär den för färjeturismen?

Blir vi för navelskådande i vår iver att digitalisera allt, och vilka visioner borde vi ha som aktörer på en av världens mest digitaliserade marknader?

Varmt välkommen till ett samtal om digitalisering och besöksnäring i Almedalen! 
 
VAD: Samtal om digitalisering och färjeturism
VAR: Maritim Mötesplats, Hamngatan 1, trädgården, Visby
NÄR: Onsdagen den 4 juli, klockan 09.00 – 10.00
 
Panel:
Marcus Risberg, VD, Tallink Silja Line
Christer Bruzelius, CEO, Destination Gotland
Jari Virtanen, Chief Transformation Officer, Stena Line
Beatrice Ask, Moderaternas talesperson i civilförsvars- och civilberedskapsfrågor, tidigare justitieminister
Karin Bäcklund, digital strateg på Springtime, kursansvarig digital kommunikation Berghs

Grön transport hela vägen dit – och hem

Passagerarrederierna arbetar aktivt med att utveckla sjötranportsystem för att minska färjetrafikens inverkan på miljön. Vi gör stora miljöinvesteringar i form av klimatvänliga bränslen, landanslutning av elström till färjorna och färjor som drivs av batterier.

Nu har vår medlem HH Ferries tagit ännu ett steg mot grönare transporter genom att installera laddningsstationer som ska förse elbilar med energi i samband med färjeöverfarten över sundet för såväl svenska som danska resenärer. Invigningen av laddningsstationerna firades den 25 maj med ett elbilsrally.

Detta är ännu ett steg i en riktning mot grönare transporter där Passagerarrederierna ligger i framkant. Tillsammans ger Passagerarrederiernas medlemmar ökad sysselsättning och stora intäkter till besöksnäringen – samtidigt som vi bidrar till ett grönare samhälle.

Nyhet: Läs rapporten ”Visit the Future”

I ett samarbete mellan Svensk Turism, Tillväxtverket och Visit Sweden har rapporten ”Visit the Future” tagits fram. Rapporten är en nuläges- och framtidsstudie med internationellt och nationellt perspektiv, och den syftar bland annat till att bidra till att besöksnäringen påskyndar sin roll som tillväxtmotor. Du kan läsa mer om projektet samt den slutliga rapporten på Visit the Futures hemsida.

Nyhet: Remissyttrande från Svensk Turism AB

Svensk Turism AB har publicerat sitt remissyttrande för SOU 2017:95, ”Ett land att besöka – en samlad politik för turism och växande besöksnäring”. Klicka på länken nedan för att läsa yttrandet i sin helhet.

Svensk Turism ABs remissyttrande SOU 2017 95, Ett land att besöka

 

Passagerarrederierna tar säkerhetsfrågan till riksdagen

Passagerarrederiföreningen besökte riksdagen i Stockholm för att träffa Sofia Damm (KD) som sitter i utrikesutskottet och försvarsutskottet.Tillsammans diskuterade man det europeiska säkerhetsläget i relation till Passagerarrederiernas verksamhet.

På plats möttes medlemmar av PRF med riksdagsledamoten Sofia Damm, som är ledamot i utrikesutskottet och suppleant i försvarsutskottet. Syftet var att belysa det nuvarande säkerhetspolitiska läget och riksdagens respons till detsamma. Tillsammans med Passagerarrederierna diskuterade man konsekvenserna för färjeturismen och sjöfarten.

”Lika många turister kommer till Sverige via färjor och kryssningar som via flyget, men Passagerarrederiernas röst blir sällan hörd i säkerhetsfrågan”, säger Sofia Damm, som fortsätter: ”Vi rör oss i en riktning som kan innebära fler säkerhetskontroller och det är viktigt att ett framtida regelverk är praktiskt genomförbart och tillämpligt. Därför är mötet med Passagerarrederierna oerhört värdefullt.”

Passagerarrederiföreningen består av 14 rederier som trafikerar svenska hamnar. Medlemmarna transporterar årligen över 25 miljoner människor till och från Sverige. Med besöket i riksdagen hoppas man informera om verksamheternas förutsättningar och förhoppningar för en fortsatt framgångsrik verksamhet för alla medlemsrederier.

”Våra passagerares säkerhet är alltid vår högsta prioritet. Därför är vi är mycket positiva till besöket i riksdagen och för att vi där kan belysa våra frågor. Det är viktigt att våra politiker är medvetna om hur det oroliga säkerhetsläget påverkar våra medlemmar och hur vi kan samarbeta för att säkra en bra och fungerande framtida säkerhetslösning”, säger Jari Virtanen, ordförande i Passagerarrederiernas Förening.

Utländska besökare som kommer till Sverige via färjor och kryssningar utgör cirka 33% av det totala antalet besökare, och spelar därmed en central roll för den svenska besöksnäringen. Det är denna samhällsnytta som PRF har till uppgift att belysa och främja.