Nyheter

Pressmeddelande: Jari Virtanen vald till ny styrelseordförande i Passagerarrederierna

presskontakt_jari_virtanen

Jari Virtanen, Director Travel & Onboard Services på Stena Line har valts till ny styrelseordförande för Passagerarrederiernas förening. Med sig tar han ett stort kunnande från rese- och turistnäringen samt ett fokus på turism som tillväxtfaktor.

Jari Virtanen är 47 år och ursprungligen från Jakobstad i Finland. Han har ett förflutet som produktchef på Fritidsresor och var tidigare vd för Visit Åland, men arbetar i dag på Stena Line i Göteborg, med fokus på att utveckla bland annat nya resekoncept, utbud och service om- bord. Den nya rollen som styrelseordförande för Passagerarrederierna, Passagerarrederiernas förening, ser han som en naturlig vidareutveckling där hans bakgrund, kompetens, erfarenhet och intresseområden knyts samman.
– Passagerarrederiernas arbete är synnerligen viktigt, inte bara för att bevaka medlems- företagens intressen. Utan också för att synliggöra rederiernas betydelse för svensk tillväxt i allmänhet och turistnäringens utveckling i synnerhet, säger Jari Virtanen.

Passagerarrederierna genomförde förra året mer än 100 000 enkelturer med passagerartrafik till, från och i Sverige och transporterade närmare 28 miljoner passagerare, varav hälften var bosatta i utlandet, på väg till Sverige för nöje eller affärer.
– Turismen till Sverige ökar stadigt och jag vill medverka till att främja den inkommande bilturis- men i Sverige. De bilar som rullar av våra färjor varje dag, året om, innebär enorma inkomst- möjligheter i form av gästnätter, middagar, shopping och sightseeing. De skapar sysselsättning och momsinkomster och bidrar till att Sveriges varumärke växer och sprids utomlands. Men politiker och allmänheten är inte alltid medvetna om hur viktig roll en fungerande passagerar- trafik spelar i samhällsekonomin. Det vill jag ändra på, säger Jari Virtanen.

Om Passagerarrederiernas förening
Passagerarrederiernas förening har till syfte att främja medlemsföretagens utveckling och att skapa förståelse för passagerarrederiernas betydelse för ekonomi och sysselsättning samt bevaka och driva frågor av gemensamt intresse. Medlemmarna representerar mer än 90 procent av den internationella färjetrafiken över Sverige, inklusive Gotlands- och Ventrafiken.

Ladda ner pressmeddelandet i PDF-format »

Pressmeddelande: Storsatsning på marknadsföring av Sverige

Passagerarrederiernas medlemsföretag satsar 300 miljoner kronor på att marknadsföra Sverige utomlands. Som en jämförelse uppgår svenska statens satsningar på marknadsföring utomlands till 120 miljoner kronor för 2013.– Passagerarrederiernas verksamhet är en viktig svensk exportnäring. Rederiernas marknadsföring av Sverige som turistland bidrar till tillväxt i den svenska turistnäringen, säger Erik Thulin, ordförande i Passagerarrederiernas förening.

Exportvärdet av turistnäringen, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, uppgick 2011 till 99 miljarder kronor – en ökning med 143 procent sedan år 2000. I årets rapport från Passagerarrederierna framgår det att 27,8 miljoner passagerare reste med passagerarfärjor under 2012.

– Passagerarrederinäringen behåller sin ledande position inom den internationella trafiken. Fler passagerare reste med färjerederiernas utrikeslinjer än med utrikesflyget, säger Erik Thulin.

Passagerarrederierna erbjuder inte bara nödvändiga transporter för turistnäringen. De är också stora kunder till hotell, restauranger, callcentra, reklam- och transportföretag. Bara inköpen av proviant från svenska leverantörer översteg två miljarder kronor under 2012. Till detta kan läggas köp av service, reparationer och stuveriverksamhet samt erlagda hamn- och farledsavgifter för ytterligare en miljard kronor.

Konjunkturläget de senaste åren i Europa har påverkat alla transportslag. Det är dock glädjande att kunna konstatera att passagerartrafiken mellan Sverige, de baltiska staterna och Polen har vuxit nästan oavbrutet i mer än ett decennium. 2012 utgjorde inget undantag.

Med de senaste årens satsning både på nya och befintliga linjer samt nytt tonnage har den svenska färjebranschen kapacitet för fler passagerare och ökad turism till Sverige.
– Passagerarrederierna är därmed redo att ta sitt ansvar för att visionen för svensk besöksnäring om fördubblad turism ska bli verklighet, säger Erik Thulin.

Detta och mycket annat framgår i rapporten om passagerarrederiernas verksamhet.

För ytterligare information kontakta:
Erik Thulin, ordförande Passagerarrederiernas förening, tel 073-978 60 30

Ladda ner pressmeddelandet i PDF-format »