Medlemmar i Passagerarrederierna

Föreningen består idag av 14 passagerarrederier, som representerar drygt 90% av färjetrafiken till och från Sverige. En inrikesoperatörer är också medlem, nämligen Destination Gotland.

Sjöfarten har alltid varit, och kommer även fortsättningsvis att vara, en viktig faktor för att tillgängliggöra Sverige. Havet är en naturlig förbindelselänk till andra länder och marknader. Färjenäringen har sett en stor utveckling de senaste årtiondena och har i dag en avgörande funktion för att Sverige skall kunna importera och exportera både varor, tjänster och turister.

Färjerederierna tjänar/servar både godstransporter och passagerare och är därmed en viktig kugge för näringsliv och privatpersoner.