Medlemmar i Passagerarrederierna

Passagerarrederiföreningen har idag 13 medlemmar, som tillsammans representerar drygt 90 procent av färjetrafiken till och från Sverige. En inrikesoperatörer är också med, nämligen Destination Gotland. Du hittar kontaktuppgifter till alla våra medlemmar nedan.

Sjöfarten har alltid varit en viktig faktor för att tillgängliggöra Sverige, och kommer att vara det även i framtiden. Havet är en naturlig förbindelselänk till andra länder och marknader. Färjenäringen har en avgörande funktion för att Sverige skall kunna importera och exportera både varor, tjänster och turister.