Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Välkommen till Passagerarrederierna

Passagerarrederiföreningen har till syfte att sprida kunskap kring rederiernas betydelse för ekonomi och sysselsättning, samt att bevaka och driva frågor av gemensamt intresse. Medlemmarna representerar mer än 95 procent av den internationella färjetrafiken till Sverige, inklusive Gotlandstrafiken.
MER OM PASSAGERARREDERIERNA  »

Jobba på rederi

Inom passagerarrederierna finns många yrken representerade. Varje fartyg är att likna vid ett flytande samhälle med en rad spännande arbetsområden. Kanske finns här ett yrke som passar dig? MER OM JOBBEN »

Kontakt

Du når våra medlemsrederier genom att klicka på deras logotyper längst ned på sidan. Vill du komma i kontakt med Passagerarederiföreningen, gå till vårt pressrum.
PRESS»

PASSAGERARREDERIERNAS YTTRANDE ÖVER INFRASTRUKTURPLANEN

Passagerarrederiernas förening har yttrat sig över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. I vårt remissvar framhåller vi vikten av att staten tar hänsyn till persontrafiken till sjöss i sin infrastrukturplanering, att man inkluderar besöksnäringens transportbehov i analyserna av näringslivets behov, samt att man tar ett helhetsgrepp om sjöfartens klimatomställning, bland annat genom att säkerställa nödvändig infrastruktur i hamnarna och tillgång till hållbara drivmedel.

Läs vårt remissvar här:

I2021 02884 Yttrande från Passagerarrederiernas förening över Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

PASSAGERARREDERIERNAS BETYDELSE FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

Passagerarrederiernas 12 medlemmar transporterar årligen över 25 miljoner människor till och från Sverige. Föreningens medlemsrederier spelar i och med det en central roll för svensk besöksnäring. Baserat på att 30 procent av de utländska besöken i Sverige görs med båt bidrar denna del av turismen med 30 miljarder kronor i konsumtion, 38 000 arbetstillfällen, samt 5,8 miljoner utländska gästnätter. MER OM VÅR BETYDELSE FÖR BESÖKSNÄRINGEN »

VISIT THE FUTURE

Visit the Future är ett projekt där Svensk Turism i samarbete med Tillväxtverket arbetar för att identifiera och beskriva besöksnäringens utmaningar och möjligheter inför framtiden.

Den långsiktiga ambitionen är en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring i Sverige, där näringslivet och det offentliga samspelar med tydliga roller och förståelse för varandra, och där utveckling sker genom en innovativ, sektors- och branschöverskridande samverkan.

Läs Visit the Futures digitala rapport om svensk besöksnäring i framtiden.

VÅRA MEDLEMMAR

Passagerarrederiernas medlemsrederier bedriver sin verksamhet från Umeå/Vasa i norr till Ystad i syd. De har sammanlagt 142 avgångar till och från Sverige varje dag, och därutöver tillkommer Gotlandstrafiken. MER OM VÅRA MEDLEMMAR »