Skicka ett meddelande

Kansliet

Passagerarrederiernas kansli finns på Östra Larmgatan 1 i Göteborg. Kansliet är samordnat med Svensk Sjöfarts kansli.