Nyheter

Visit Sweden lanserar Galleriet

Visit Sweden lanserar nu en sida riktad specifikt till näringslivet och besöksnäringen. Här kan du läsa om insikter om målgrupper, internationell kommunikation, utlandsmarknader och hur omvärlden och trender påverkar Sveriges besöksnäring. Att skapa ett login är gratis och alla som är intresserade kan registrera sig.

Galleriet kommer ständigt att fyllas på, förnyas och utvecklas så att alla i besöksnäringen kan hålla sig uppdaterade. På sidan kan man ta del av Visit Swedens arbete, läsa statistik, presentationer och fakta från alla delar av den globala organisationen. I framtiden kommer även livesända seminarier att finnas här samt inbjudningar till samtal och informationstillfällen för branschen.

Du hittar Galleriet på följande länk: Visit Sweden – Galleriet

Passagerarrederierna välkomnar Cecilia Magnusson (M)

Tisdagen den 11 september besökte riksdagsledamot Cecilia Magnusson (M) Stena Line i Göteborg för ett möte med representanter från Passagerarrederierna (PRF). Mötet kretsade kring PRF:s bidrag till svensk besöksnäring och arbetsmarknad.

 

Cecilia Magnusson möttes med representanter från Stena Line, ett av PRF:s medlemsföretag. Stena Lines Chief Transformation Officer, Jari Virtanen, tillika föreningens ordförande, redogjorde för PRF:s verksamhet och hur medlemsrederierna bidrar till Sveriges ekonomi och arbetsmarknad, samt hur man arbetar för att minska färjornas klimatpåverkan.

 

Passagerarrederierna består av 14 svenska och internationella färjerederier som trafikerar svenska hamnar. Medlemmarna transporterar årligen över 6,6 miljoner människor till och från Sverige. Det är 33 procent av den totala mängden besökare som kommer till Sverige varje år vilket kan jämföras med de 23 procent som kommer via flyg. Tillsammans konsumerar utländska besökare för 106 miljarder kronor per år när de är i Sverige, vilket även inbringar 14,4 miljarder kronor i moms till staten.

 

”Passagerarfärjetrafiken är de facto Sveriges största turismmotor. Vi är stolta över vårt bidrag till besöksnäringen och arbetsmarknaden i Sverige, och det är viktigt våra frågor sätts på dagordningen. Möten som idag, där vi får presentera våra fakta för en intresserad politiker, är ett steg på vägen”, säger Jari Virtanen.

 

Under mötet diskuterades också hur PRF:s medlemmar aktivt arbetar för att utveckla sjötransportsystem som är i framkant både sett till miljö och transportlogistik. Passagerarrederiernas medlemmar har under lång tid arbetat med miljöfrågan och för att minska sina utsläpp genom att använda miljövänligt bränsle som metanol, LNG och batterier.

 

Samtal i Almedalen om digitaliseringen: vilka utmaningar och möjligheter innebär den för färjeturismen?

Blir vi för navelskådande i vår iver att digitalisera allt, och vilka visioner borde vi ha som aktörer på en av världens mest digitaliserade marknader?

Varmt välkommen till ett samtal om digitalisering och besöksnäring i Almedalen! 
 
VAD: Samtal om digitalisering och färjeturism
VAR: Maritim Mötesplats, Hamngatan 1, trädgården, Visby
NÄR: Onsdagen den 4 juli, klockan 09.00 – 10.00
 
Panel:
Marcus Risberg, VD, Tallink Silja Line
Christer Bruzelius, CEO, Destination Gotland
Jari Virtanen, Chief Transformation Officer, Stena Line
Beatrice Ask, Moderaternas talesperson i civilförsvars- och civilberedskapsfrågor, tidigare justitieminister
Karin Bäcklund, digital strateg på Springtime, kursansvarig digital kommunikation Berghs

Grön transport hela vägen dit – och hem

Passagerarrederierna arbetar aktivt med att utveckla sjötranportsystem för att minska färjetrafikens inverkan på miljön. Vi gör stora miljöinvesteringar i form av klimatvänliga bränslen, landanslutning av elström till färjorna och färjor som drivs av batterier.

Nu har vår medlem HH Ferries tagit ännu ett steg mot grönare transporter genom att installera laddningsstationer som ska förse elbilar med energi i samband med färjeöverfarten över sundet för såväl svenska som danska resenärer. Invigningen av laddningsstationerna firades den 25 maj med ett elbilsrally.

Detta är ännu ett steg i en riktning mot grönare transporter där Passagerarrederierna ligger i framkant. Tillsammans ger Passagerarrederiernas medlemmar ökad sysselsättning och stora intäkter till besöksnäringen – samtidigt som vi bidrar till ett grönare samhälle.

Nyhet: Läs rapporten ”Visit the Future”

I ett samarbete mellan Svensk Turism, Tillväxtverket och Visit Sweden har rapporten ”Visit the Future” tagits fram. Rapporten är en nuläges- och framtidsstudie med internationellt och nationellt perspektiv, och den syftar bland annat till att bidra till att besöksnäringen påskyndar sin roll som tillväxtmotor. Du kan läsa mer om projektet samt den slutliga rapporten på Visit the Futures hemsida.