Nyheter

Pressmeddelande: Passagerartrafiken till och från Baltikum slår rekord. Danmark fortfarande etta på listan.

Ladda ner pressmeddelandet i PDF-format »

Vi reser allt mer till och från Baltikum med passagerarfärja, visar en rapport från Passagerarrederiernas förening.

Förra året reste totalt 27,6 miljoner passagerare till, från eller i Sverige med passagerarfärja. Trenden pekar dessutom på ett ökat resande österut. Det bekräftas i årets rapport om passa- gerartrafiken i Sverige som Passagerarrederiernas förening, nyligen publicerat. Resandet till och från Estland, Lettland och Litauen ökar kraftigt och nådde förra året rekordnivåer.
– Det är en otroligt spännande utveckling och ett tecken på att våra medlemsföretags marknadsföringsåtgärder har gett resultat, säger föreningens ordförande Jari Virtanen.

Trafiken på Estland, med färjelinjer Kapellskär– Paldiski samt Stockholm–Tallin har mer än för- dubblats de senaste femton åren. Förra året översteg antalet passagerare för första gången en miljon, vilket gör Estland till en lika viktig marknad som till exempel Norge och Polen. Lettland, med linjer Stockholm–Riga och Nynäshamn–Ventspils, ökade hela fem procent förra året till närmare 860 000 passagerare. Litauen, en fortfarande förhållandevis liten mark- nad, ökade 4,5 procent.
– Ökningen tror vi delvis beror på ett ökat intresse för våra grannländer i öst som turistmål med allt de har att erbjuda i form av historia och kultur, upplevelser och shopping, säger Jari Virtanen. Men faktum är att vi ser en ökning åt andra hållet också – östeuropéerna reser i allt större utsträckning till oss av samma anledningar.

Passagerarrederierna konstaterar i sin rapport att med en väl fungerande passagerartrafik till Sverige ökar också inkomsterna från turismen i form av till exempel fler gästnätter och ökad shopping, och med det större statliga momsinkomster.
– Våra medlemsföretag lägger betydande summor på marknadsföring, vilket leder till en profilering av Sverige utomlands. Det skapar jobb och inkomster åt staten, och gör oss till en betydelsefull del i den svenska turistnäringen och tillväxten inom det området. Jag är övertygad om att fler eller mer utbyggda linjer till och från Sverige skulle påverka den till- växten ytterligare, säger Jari Virtanen. Vi ser till exempel en enorm potential i Ryssland.
Vi vill tydliggöra vår verksamhet och roll för att tillsammans med övrig besöksnäring nå uppsatta mål.

Om Passagerarrederiernas förening
Passagerarrederiernas förening har till syfte att främja medlemsföretagens utveckling och att skapa förståelse för passagerarrederiernas betydelse för ekonomi och sysselsättning samt bevaka och driva frågor av gemensamt intresse. Medlemmarna representerar mer än 90 procent av den internationella färjetrafiken över Sverige, inklusive Gotlands- och Ventrafiken.

Fakta

Topplista – mest populära länder att resa till eller från med färja 2013.

2013 2012
1. Danmark 10 344 000 10 462 000
2. Finland 8 866 000 9 086 000
3. Tysklad 2 149 000 2 032 000
4. Sverige (Gotland/Ven) 1 900 000 1 901 000
5. Norge 1 038 000 1 072 000
6. Polen 1 102 000 1 102 000
7. Estland 1 002 000 997 000
8. Lettland 857 000 816 000
9. Litauen 135 000 129 000

Ladda ner pressmeddelandet i PDF-format »

Pressmeddelande: Jari Virtanen vald till ny styrelseordförande i Passagerarrederierna

presskontakt_jari_virtanen

Jari Virtanen, Director Travel & Onboard Services på Stena Line har valts till ny styrelseordförande för Passagerarrederiernas förening. Med sig tar han ett stort kunnande från rese- och turistnäringen samt ett fokus på turism som tillväxtfaktor.

Jari Virtanen är 47 år och ursprungligen från Jakobstad i Finland. Han har ett förflutet som produktchef på Fritidsresor och var tidigare vd för Visit Åland, men arbetar i dag på Stena Line i Göteborg, med fokus på att utveckla bland annat nya resekoncept, utbud och service om- bord. Den nya rollen som styrelseordförande för Passagerarrederierna, Passagerarrederiernas förening, ser han som en naturlig vidareutveckling där hans bakgrund, kompetens, erfarenhet och intresseområden knyts samman.
– Passagerarrederiernas arbete är synnerligen viktigt, inte bara för att bevaka medlems- företagens intressen. Utan också för att synliggöra rederiernas betydelse för svensk tillväxt i allmänhet och turistnäringens utveckling i synnerhet, säger Jari Virtanen.

Passagerarrederierna genomförde förra året mer än 100 000 enkelturer med passagerartrafik till, från och i Sverige och transporterade närmare 28 miljoner passagerare, varav hälften var bosatta i utlandet, på väg till Sverige för nöje eller affärer.
– Turismen till Sverige ökar stadigt och jag vill medverka till att främja den inkommande bilturis- men i Sverige. De bilar som rullar av våra färjor varje dag, året om, innebär enorma inkomst- möjligheter i form av gästnätter, middagar, shopping och sightseeing. De skapar sysselsättning och momsinkomster och bidrar till att Sveriges varumärke växer och sprids utomlands. Men politiker och allmänheten är inte alltid medvetna om hur viktig roll en fungerande passagerar- trafik spelar i samhällsekonomin. Det vill jag ändra på, säger Jari Virtanen.

Om Passagerarrederiernas förening
Passagerarrederiernas förening har till syfte att främja medlemsföretagens utveckling och att skapa förståelse för passagerarrederiernas betydelse för ekonomi och sysselsättning samt bevaka och driva frågor av gemensamt intresse. Medlemmarna representerar mer än 90 procent av den internationella färjetrafiken över Sverige, inklusive Gotlands- och Ventrafiken.

Ladda ner pressmeddelandet i PDF-format »

Pressmeddelande: Storsatsning på marknadsföring av Sverige

Passagerarrederiernas medlemsföretag satsar 300 miljoner kronor på att marknadsföra Sverige utomlands. Som en jämförelse uppgår svenska statens satsningar på marknadsföring utomlands till 120 miljoner kronor för 2013.– Passagerarrederiernas verksamhet är en viktig svensk exportnäring. Rederiernas marknadsföring av Sverige som turistland bidrar till tillväxt i den svenska turistnäringen, säger Erik Thulin, ordförande i Passagerarrederiernas förening.

Exportvärdet av turistnäringen, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, uppgick 2011 till 99 miljarder kronor – en ökning med 143 procent sedan år 2000. I årets rapport från Passagerarrederierna framgår det att 27,8 miljoner passagerare reste med passagerarfärjor under 2012.

– Passagerarrederinäringen behåller sin ledande position inom den internationella trafiken. Fler passagerare reste med färjerederiernas utrikeslinjer än med utrikesflyget, säger Erik Thulin.

Passagerarrederierna erbjuder inte bara nödvändiga transporter för turistnäringen. De är också stora kunder till hotell, restauranger, callcentra, reklam- och transportföretag. Bara inköpen av proviant från svenska leverantörer översteg två miljarder kronor under 2012. Till detta kan läggas köp av service, reparationer och stuveriverksamhet samt erlagda hamn- och farledsavgifter för ytterligare en miljard kronor.

Konjunkturläget de senaste åren i Europa har påverkat alla transportslag. Det är dock glädjande att kunna konstatera att passagerartrafiken mellan Sverige, de baltiska staterna och Polen har vuxit nästan oavbrutet i mer än ett decennium. 2012 utgjorde inget undantag.

Med de senaste årens satsning både på nya och befintliga linjer samt nytt tonnage har den svenska färjebranschen kapacitet för fler passagerare och ökad turism till Sverige.
– Passagerarrederierna är därmed redo att ta sitt ansvar för att visionen för svensk besöksnäring om fördubblad turism ska bli verklighet, säger Erik Thulin.

Detta och mycket annat framgår i rapporten om passagerarrederiernas verksamhet.

För ytterligare information kontakta:
Erik Thulin, ordförande Passagerarrederiernas förening, tel 073-978 60 30

Ladda ner pressmeddelandet i PDF-format »