Pressmeddelande: Passagerartrafiken till och från Baltikum slår rekord. Danmark fortfarande etta på listan.

Ladda ner pressmeddelandet i PDF-format »

Vi reser allt mer till och från Baltikum med passagerarfärja, visar en rapport från Passagerarrederiernas förening.

Förra året reste totalt 27,6 miljoner passagerare till, från eller i Sverige med passagerarfärja. Trenden pekar dessutom på ett ökat resande österut. Det bekräftas i årets rapport om passa- gerartrafiken i Sverige som Passagerarrederiernas förening, nyligen publicerat. Resandet till och från Estland, Lettland och Litauen ökar kraftigt och nådde förra året rekordnivåer.
– Det är en otroligt spännande utveckling och ett tecken på att våra medlemsföretags marknadsföringsåtgärder har gett resultat, säger föreningens ordförande Jari Virtanen.

Trafiken på Estland, med färjelinjer Kapellskär– Paldiski samt Stockholm–Tallin har mer än för- dubblats de senaste femton åren. Förra året översteg antalet passagerare för första gången en miljon, vilket gör Estland till en lika viktig marknad som till exempel Norge och Polen. Lettland, med linjer Stockholm–Riga och Nynäshamn–Ventspils, ökade hela fem procent förra året till närmare 860 000 passagerare. Litauen, en fortfarande förhållandevis liten mark- nad, ökade 4,5 procent.
– Ökningen tror vi delvis beror på ett ökat intresse för våra grannländer i öst som turistmål med allt de har att erbjuda i form av historia och kultur, upplevelser och shopping, säger Jari Virtanen. Men faktum är att vi ser en ökning åt andra hållet också – östeuropéerna reser i allt större utsträckning till oss av samma anledningar.

Passagerarrederierna konstaterar i sin rapport att med en väl fungerande passagerartrafik till Sverige ökar också inkomsterna från turismen i form av till exempel fler gästnätter och ökad shopping, och med det större statliga momsinkomster.
– Våra medlemsföretag lägger betydande summor på marknadsföring, vilket leder till en profilering av Sverige utomlands. Det skapar jobb och inkomster åt staten, och gör oss till en betydelsefull del i den svenska turistnäringen och tillväxten inom det området. Jag är övertygad om att fler eller mer utbyggda linjer till och från Sverige skulle påverka den till- växten ytterligare, säger Jari Virtanen. Vi ser till exempel en enorm potential i Ryssland.
Vi vill tydliggöra vår verksamhet och roll för att tillsammans med övrig besöksnäring nå uppsatta mål.

Om Passagerarrederiernas förening
Passagerarrederiernas förening har till syfte att främja medlemsföretagens utveckling och att skapa förståelse för passagerarrederiernas betydelse för ekonomi och sysselsättning samt bevaka och driva frågor av gemensamt intresse. Medlemmarna representerar mer än 90 procent av den internationella färjetrafiken över Sverige, inklusive Gotlands- och Ventrafiken.

Fakta

Topplista – mest populära länder att resa till eller från med färja 2013.

2013 2012
1. Danmark 10 344 000 10 462 000
2. Finland 8 866 000 9 086 000
3. Tysklad 2 149 000 2 032 000
4. Sverige (Gotland/Ven) 1 900 000 1 901 000
5. Norge 1 038 000 1 072 000
6. Polen 1 102 000 1 102 000
7. Estland 1 002 000 997 000
8. Lettland 857 000 816 000
9. Litauen 135 000 129 000

Ladda ner pressmeddelandet i PDF-format »