Vill du jobba ombord på en färja, eller i land på ett rederi?

Tycker du om att arbeta i team där du blir en viktig kugge i laget? Då är livet ombord på en färja spännande och kanske utmanade på ett sätt som saknar jämförelse på landbaserade arbetsplatser, där du kan stänga dörren och gå hem på kvällen. Ombord kommer du att lära känna många nya människor, både i arbetsrollen och som ledig på frivakten.

Ofta är man ombord en eller två veckor i taget och spenderar därför sin lediga tid tillsammans med övriga i besättningen. Det är socialt stimulerande och en bra merit även för andra arbetsplatser. Efter arbetsperioden ombord är du ledig en längre tid, ofta motsvarande den tid du varit ombord. Färjor finns överallt i världen och ett första arbete ombord i skandinaviska vatten kan vara språngbrädan ut på en spännande internationell arbetsmarknad.

Många arbetsområden ombord kräver lång utbildning och praktik, till exempel i maskin eller på de nautiska positionerna som styrman eller befälhavare. Andra kräver inte någon specifik utbildning, utan det räcker att du har hög service- och ansvarskänsla och kanske erfarenhet av något liknande jobb på land. Inom ombordservice, där du arbetar i fartygets publika områden, finns många olika arbetsutgifter. Allt från hotellsysslor till spa och restaurang. Ofta finns också flera butiker ombord.

Nedan har vi listat några av rollerna på ett rederi och vilka olika typer av jobb som finns ombord på våra fartyg.