Det här är Passagerarrederierna

Passagerarrederierna är en förening för rederier som är verksamma med turism inom, till eller från Sverige. Föreningens medlemmar transporterar varje år fler än 25 miljoner passagerare.

Passagerarrederierna har till syfte att främja medlemsföretagens utveckling och belysa positiva aspekter av färjesjöfarten, exempelvis i form av sysselsättning, övernattningar och betydelse för turism.

Föreningen består idag av 12 passagerarrederier, både internationella och nationella. Dessa representerar drygt 95% av färjetrafiken till och från Sverige, inkluderat Gotlandstrafiken.

Passagerarrederiföreningen har som syfte att:

 • Främja passagerarrederiernas ställning och skapa förutsättningar för tillväxt, utveckling och uthållig lönsamhet
 • Skapa förståelse hos beslutsfattare och övriga relevanta aktörer för passagerarrederiernas betydelse för samhällsekonomi och -sysselsättning
 • Skapa villkor som ger passagerarrederierna möjlighet att utvecklas och bidra positivt till samhällsekonomin i Sverige
 • Proaktivt arbeta för att säkerställa att passagerarrederiernas behov och intressen beaktas när beslut fattas
 • Via sitt medlemskap i Svensk Turism påverka Visit Swedens verksamhetsinriktning på ett sådant vis att Sverige får fler färjebesökare
 • Representera passagerarrederierna där besöksnäringsfrågor avhandlas
 • Påverka den allmänna opinionens bild av passagerarrederierna på ett positivt sätt för att öka antalet kunder

Passagerarrederiföreningen vill nå sina syften genom att

 • Informera om passagerarrederiernas betydelse för besöksnäringen och sysselsättningen i Sverige via press och politisk påverkan
 • Bevaka och påverka konkurrens- och arbetsvillkoren för passagerarrederierna vad gäller bland annat infrastruktur, miljö och säkerhet
 • Opinionsbilda kring turism och passagerarrederierna
 • Förena den samlade passagerarrederinäringen