Pressmeddelande: Storsatsning på marknadsföring av Sverige

Passagerarrederiernas medlemsföretag satsar 300 miljoner kronor på att marknadsföra Sverige utomlands. Som en jämförelse uppgår svenska statens satsningar på marknadsföring utomlands till 120 miljoner kronor för 2013.– Passagerarrederiernas verksamhet är en viktig svensk exportnäring. Rederiernas marknadsföring av Sverige som turistland bidrar till tillväxt i den svenska turistnäringen, säger Erik Thulin, ordförande i Passagerarrederiernas förening.

Exportvärdet av turistnäringen, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, uppgick 2011 till 99 miljarder kronor – en ökning med 143 procent sedan år 2000. I årets rapport från Passagerarrederierna framgår det att 27,8 miljoner passagerare reste med passagerarfärjor under 2012.

– Passagerarrederinäringen behåller sin ledande position inom den internationella trafiken. Fler passagerare reste med färjerederiernas utrikeslinjer än med utrikesflyget, säger Erik Thulin.

Passagerarrederierna erbjuder inte bara nödvändiga transporter för turistnäringen. De är också stora kunder till hotell, restauranger, callcentra, reklam- och transportföretag. Bara inköpen av proviant från svenska leverantörer översteg två miljarder kronor under 2012. Till detta kan läggas köp av service, reparationer och stuveriverksamhet samt erlagda hamn- och farledsavgifter för ytterligare en miljard kronor.

Konjunkturläget de senaste åren i Europa har påverkat alla transportslag. Det är dock glädjande att kunna konstatera att passagerartrafiken mellan Sverige, de baltiska staterna och Polen har vuxit nästan oavbrutet i mer än ett decennium. 2012 utgjorde inget undantag.

Med de senaste årens satsning både på nya och befintliga linjer samt nytt tonnage har den svenska färjebranschen kapacitet för fler passagerare och ökad turism till Sverige.
– Passagerarrederierna är därmed redo att ta sitt ansvar för att visionen för svensk besöksnäring om fördubblad turism ska bli verklighet, säger Erik Thulin.

Detta och mycket annat framgår i rapporten om passagerarrederiernas verksamhet.

För ytterligare information kontakta:
Erik Thulin, ordförande Passagerarrederiernas förening, tel 073-978 60 30

Ladda ner pressmeddelandet i PDF-format »

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *