Inlägg av Amanda Anderberg

Visit Sweden lanserar Galleriet

Visit Sweden lanserar nu en sida riktad specifikt till näringslivet och besöksnäringen. Här kan du läsa om insikter om målgrupper, internationell kommunikation, utlandsmarknader och hur omvärlden och trender påverkar Sveriges besöksnäring. Att skapa ett login är gratis och alla som är intresserade kan registrera sig. Galleriet kommer ständigt att fyllas på, förnyas och utvecklas så […]

Passagerarrederierna välkomnar Cecilia Magnusson (M)

Tisdagen den 11 september besökte riksdagsledamot Cecilia Magnusson (M) Stena Line i Göteborg för ett möte med representanter från Passagerarrederierna (PRF). Mötet kretsade kring PRF:s bidrag till svensk besöksnäring och arbetsmarknad.   Cecilia Magnusson möttes med representanter från Stena Line, ett av PRF:s medlemsföretag. Stena Lines Chief Transformation Officer, Jari Virtanen, tillika föreningens ordförande, redogjorde […]

Samtal i Almedalen om digitaliseringen: vilka utmaningar och möjligheter innebär den för färjeturismen?

Blir vi för navelskådande i vår iver att digitalisera allt, och vilka visioner borde vi ha som aktörer på en av världens mest digitaliserade marknader? Varmt välkommen till ett samtal om digitalisering och besöksnäring i Almedalen!    VAD: Samtal om digitalisering och färjeturism VAR: Maritim Mötesplats, Hamngatan 1, trädgården, Visby NÄR: Onsdagen den 4 juli, klockan 09.00 – […]

Grön transport hela vägen dit – och hem

Passagerarrederierna arbetar aktivt med att utveckla sjötranportsystem för att minska färjetrafikens inverkan på miljön. Vi gör stora miljöinvesteringar i form av klimatvänliga bränslen, landanslutning av elström till färjorna och färjor som drivs av batterier. Nu har vår medlem HH Ferries tagit ännu ett steg mot grönare transporter genom att installera laddningsstationer som ska förse elbilar […]

Nyhet: Läs rapporten ”Visit the Future”

I ett samarbete mellan Svensk Turism, Tillväxtverket och Visit Sweden har rapporten ”Visit the Future” tagits fram. Rapporten är en nuläges- och framtidsstudie med internationellt och nationellt perspektiv, och den syftar bland annat till att bidra till att besöksnäringen påskyndar sin roll som tillväxtmotor. Du kan läsa mer om projektet samt den slutliga rapporten på Visit […]

Passagerarrederierna tar säkerhetsfrågan till riksdagen

Passagerarrederiföreningen besökte riksdagen i Stockholm för att träffa Sofia Damm (KD) som sitter i utrikesutskottet och försvarsutskottet.Tillsammans diskuterade man det europeiska säkerhetsläget i relation till Passagerarrederiernas verksamhet. På plats möttes medlemmar av PRF med riksdagsledamoten Sofia Damm, som är ledamot i utrikesutskottet och suppleant i försvarsutskottet. Syftet var att belysa det nuvarande säkerhetspolitiska läget och […]

Svensk Turisms remissvar till Trafikverkets nationella plan

REMISSYTTRANDE 2017-11-15 Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029; TRV 2017/32405  Svensk Turism AB har tagit del av Trafikverkets förslag till nationell plan för transport-systemet 2018–2029 och lämnar remissyttrande enligt nedan. Svensk Turism samlar den svenska besöksnäringen och ägs av 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen. Svensk Turisms uppgifter är […]

PRFs höstmöte ombord på M/S Viking Cinderella

Den 4-5 oktober anordnades höstmöte för PRFs medlemmar på temat Arbetsmarknadsfrågor och employer branding till sjöss. Mötet hölls ombord på M/S Viking Cinderella. Schemat var uppbyggt utav en politisk debatt ombord, föreläsning kring employer branding och ett antal kringliggande aktiviteter.   Boriana Åberg (M) och Suzanne Svensson (S) som båda är riksdagsledamöter i Trafikutskottet och […]

Ökade basanslag till Visit Sweden – en seger för besöksnäringen

Vid regeringens pressträff 7 september meddelades att basanslagen till Visit Sweden ökar från dagens 90 miljoner till 105 miljoner 2018 för att 2020 nå 135 miljoner. Som hälftenägare i Visit Sweden välkomnar Svensk Turism AB beskedet. Det är mycket glädjande att höra att basanslaget till Visit Sweden äntligen höjs. Besöksnäringen arbetar intensivt för att utveckla utbudet […]