Nyhet: Läs rapporten ”Visit the Future”

I ett samarbete mellan Svensk Turism, Tillväxtverket och Visit Sweden har rapporten ”Visit the Future” tagits fram. Rapporten är en nuläges- och framtidsstudie med internationellt och nationellt perspektiv, och den syftar bland annat till att bidra till att besöksnäringen påskyndar sin roll som tillväxtmotor. Du kan läsa mer om projektet samt den slutliga rapporten på Visit the Futures hemsida.