Grön transport hela vägen dit – och hem

Passagerarrederierna arbetar aktivt med att utveckla sjötranportsystem för att minska färjetrafikens inverkan på miljön. Vi gör stora miljöinvesteringar i form av klimatvänliga bränslen, landanslutning av elström till färjorna och färjor som drivs av batterier.

Nu har vår medlem HH Ferries tagit ännu ett steg mot grönare transporter genom att installera laddningsstationer som ska förse elbilar med energi i samband med färjeöverfarten över sundet för såväl svenska som danska resenärer. Invigningen av laddningsstationerna firades den 25 maj med ett elbilsrally.

Detta är ännu ett steg i en riktning mot grönare transporter där Passagerarrederierna ligger i framkant. Tillsammans ger Passagerarrederiernas medlemmar ökad sysselsättning och stora intäkter till besöksnäringen – samtidigt som vi bidrar till ett grönare samhälle.