Nyhet: Remissyttrande från Svensk Turism AB

Svensk Turism AB har publicerat sitt remissyttrande för SOU 2017:95, ”Ett land att besöka – en samlad politik för turism och växande besöksnäring”. Klicka på länken nedan för att läsa yttrandet i sin helhet.

Svensk Turism ABs remissyttrande SOU 2017 95, Ett land att besöka