Passagerarrederierna tar säkerhetsfrågan till riksdagen

Passagerarrederiföreningen besökte riksdagen i Stockholm för att träffa Sofia Damm (KD) som sitter i utrikesutskottet och försvarsutskottet.Tillsammans diskuterade man det europeiska säkerhetsläget i relation till Passagerarrederiernas verksamhet.

På plats möttes medlemmar av PRF med riksdagsledamoten Sofia Damm, som är ledamot i utrikesutskottet och suppleant i försvarsutskottet. Syftet var att belysa det nuvarande säkerhetspolitiska läget och riksdagens respons till detsamma. Tillsammans med Passagerarrederierna diskuterade man konsekvenserna för färjeturismen och sjöfarten.

”Lika många turister kommer till Sverige via färjor och kryssningar som via flyget, men Passagerarrederiernas röst blir sällan hörd i säkerhetsfrågan”, säger Sofia Damm, som fortsätter: ”Vi rör oss i en riktning som kan innebära fler säkerhetskontroller och det är viktigt att ett framtida regelverk är praktiskt genomförbart och tillämpligt. Därför är mötet med Passagerarrederierna oerhört värdefullt.”

Passagerarrederiföreningen består av 14 rederier som trafikerar svenska hamnar. Medlemmarna transporterar årligen över 25 miljoner människor till och från Sverige. Med besöket i riksdagen hoppas man informera om verksamheternas förutsättningar och förhoppningar för en fortsatt framgångsrik verksamhet för alla medlemsrederier.

”Våra passagerares säkerhet är alltid vår högsta prioritet. Därför är vi är mycket positiva till besöket i riksdagen och för att vi där kan belysa våra frågor. Det är viktigt att våra politiker är medvetna om hur det oroliga säkerhetsläget påverkar våra medlemmar och hur vi kan samarbeta för att säkra en bra och fungerande framtida säkerhetslösning”, säger Jari Virtanen, ordförande i Passagerarrederiernas Förening.

Utländska besökare som kommer till Sverige via färjor och kryssningar utgör cirka 33% av det totala antalet besökare, och spelar därmed en central roll för den svenska besöksnäringen. Det är denna samhällsnytta som PRF har till uppgift att belysa och främja.