PRFs höstmöte ombord på M/S Viking Cinderella

Den 4-5 oktober anordnades höstmöte för PRFs medlemmar på temat Arbetsmarknadsfrågor och employer branding till sjöss. Mötet hölls ombord på M/S Viking Cinderella.

Schemat var uppbyggt utav en politisk debatt ombord, föreläsning kring employer branding och ett antal kringliggande aktiviteter.

 

Boriana Åberg (M) och Suzanne Svensson (S) som båda är riksdagsledamöter i Trafikutskottet och ansvariga för sjöfartsfrågorna besökte PRF och frågades ut av ordförande Jari Virtanen om arbetsmarknaden till sjöss. Frågorna som diskuterades var bland annat om att slopa svenskakrav på anställda ombord på svenskflaggade fartyg för at kunna få in fler i jobb. Reglerna finns redan i EU, så varför de inte följs här beror antagligen på för låg kunskap, enligt Suzanne Svensson. Hon tycker även att det kan vara en god idé att använda sig av Arbetsförmedlingens snabbspår för att få tag på arbetskraft. Långsiktigt kan det bli så att arbetskraften behöver importeras till landet.

Ett förslag som uppkom var även att rederibranschen skulle behöva gå ut i grundskolorna för att berätta vad man gör ombord. Så när eleverna väljer studieinriktning har de redan kunskap om vad ett jobb på ett rederi innebär.

Både Suzanne och Boriana skulle ta dessa frågor vidare med ansvariga politiker.

 

Rundvandring ombord på M/S Vikingline Cinderella.