Det här är Passagerarrederierna

Passagerarrederierna är en förening för rederier som är verksamma med turism inom, till eller från Sverige. Under 2015 transporterade medlemmarna fler än 25 miljoner passagerare. Nära hälften av de färjepassagerare som reste till eller från Sverige under 2012, var bosatta i utlandet.

Passagerarrederiernas förening har till syfte att främja medlemsföretagens utveckling och belysa positiva aspekter av färjesjöfarten, exempelvis i form av sysselsättning, övernattningar och betydelse för turism.

Föreningen består idag av 14 passagerarrederier, både internationella och nationella. Dessa representerar drygt 90% av färjetrafiken till och från Sverige.

Passagerarrederierna vill nå
sina syften genom att:

  • via PR och lobbyverksamhet lyfta fram passagerarrederiernas samhällsnytta
  • bevaka och främja branschens utveckling
  • stärka branschens status i rese- och turistindustrin
  • vara aktiva inom Svensk Turism genom styrelserepresentation.
  • vara aktiv part i Sveriges Redareförenings Färje- och RoRosektion