Det här är Passagerarrederierna

Passagerarrederierna är en förening för rederier som är verksamma med turism inom, till eller från Sverige. Under 2015 transporterade medlemmarna fler än 25 miljoner passagerare. Nära hälften av de färjepassagerare som reste till eller från Sverige under 2012, var bosatta i utlandet.

Passagerarrederiernas förening har till syfte att främja medlemsföretagens utveckling och belysa positiva aspekter av färjesjöfarten, exempelvis i form av sysselsättning, övernattningar och betydelse för turism.

Föreningen består idag av 14 passagerarrederier, både internationella och nationella. Dessa representerar drygt 90% av färjetrafiken till och från Sverige.

PRF har som syfte att för Passagerarrederiernas turismrelaterade verksamheter

 • Främja Passagerarrederiernas ställning och skapa förutsättningar för tillväxt, utveckling och uthållig lönsamhet
 • Skapa förståelse hos beslutsfattare och övriga relevanta aktörer för Passagerarrederiernas betydelse för samhällsekonomi och -sysselsättning
 • Skapa villkor som ger Passagerarrederierna möjlighet att utvecklas och bidra positivt till samhällsekonomin i Sverige
 • Proaktivt arbeta för att säkerställa att Passagerarrederiernas behov och intressen beaktas när beslut fattas
 • Via sitt medlemskap i Svensk Turism påverka Visit Swedens verksamhetsinriktning på ett sådant vis att Sverige får fler färjebesökare
 • Representera Passagerarrederierna där besöksnäringsfrågor avhandlas
 • Påverka den allmänna opinionens bild av passagerarrederierna på ett positivt sätt för att öka antalet kunder

PRF vill nå sina syften genom att

 • Informera om Passagerarrederiernas betydelse för besöksnäringen och sysselsättningen i Sverige via press och politisk påverkan
 • Bevaka och påverka konkurrens- och arbetsvillkoren för Passagerarrederierna vad gäller bland annat infrastruktur, miljö och säkerhet
 • Opinionsbilda kring turism och Passagerarrederierna
 • Förena den samlade passagerarrederinäringen