Bilder från PRFs seminarium under Almedalsveckan

PRF arrangerade det välbesökta seminariet ”Färjorna står för 50% av alla turister men media och politiken pratar bara om flyget – Varför?” under onsdagen på Almedalsveckan. Panelen bestod av ett antal tunga namn från besöksnäringen och politiken, som tillsammans diskuterade hur rederierna kan få en högre röst inom turismbranschen. Boriana Åberg från trafikutskottet i Riksdagen hävdade bland annat att färjorna inte talas lika mycket om i media eller politiken på grund av att färjetrafiken i högre utsträckning fungerar mycket bättre och att det därför inte finns lika mycket klagomål som sprider sig från passagerarna. Motsättningarna är inte heller lika stora som inom flygindustrin eller tåg för den delen. Men också att rederierna själva måste jobba för att skapa en debatt.

      

Panelen från vänster: 

Eva Lagerqvist, vd Visit Sweden

Mats Hedenström, näringspolitisk chef, Svensk Handel

Christer Bruzelius, vd Destination Gotland

Boriana Åberg (M), trafikutskottet Riksdagen

Magnus Ling, generalsekreterare Svenska Turistföreningen (STF)

Moderator:

Jari Virtanen, ordförande Passagerarrederiernas förening