Taggarkiv: visit sweden

Ökade basanslag till Visit Sweden – en seger för besöksnäringen

Vid regeringens pressträff 7 september meddelades att basanslagen till Visit Sweden ökar från dagens 90 miljoner till 105 miljoner 2018 för att 2020 nå 135 miljoner. Som hälftenägare i Visit Sweden välkomnar Svensk Turism AB beskedet.

  • Det är mycket glädjande att höra att basanslaget till Visit Sweden äntligen höjs. Besöksnäringen arbetar intensivt för att utveckla utbudet av attraktiva destinationer och möta den internationella marknaden. För att få maximalt utfall på de här satsningarna är långsiktiga investeringar i internationell marknadsföring av Sverige som besöksmål avgörande. Kampen om resenärerna är idag stenhård, säger Elisabeth Haglund, ordförande i Svensk Turism.

Basanslagen till Visit Sweden har legat permanent på 90 miljoner kronor sedan mitten av 1990-talet. Till dessa anslag har varje år avsats riktade projektmedel som varierat kraftigt från år till år.

  • Vi förutsätter att höjningen av basanslagen inte kommer påverka de extraanslag som hittills avsats till riktade projekt utan att Visit Swedens totala budget höjs, fortsätter Elisabeth.

Regeringen presenterar också bl.a. satsningar på renovering av Göta Kanal, upprustning av vandringsleder, skötsel av naturreservat samt förbättrad infrastruktur och internet i glesbygd.

Vi välkomnar dessa satsningar då allt detta påverkar besöksnäringens utveckling, avslutar Elisabeth

Läs pressmeddelandet här

PRF seminarium på Almedalsveckan 5/7

Färjorna står för 50% av alla turister men media och politiken pratar bara om flyget – Varför?

Passagerarrederierna transporterar årligen över 25 miljoner människor till och från Sverige och genererar mycket stora flöden vidare ut i landet för längre och kortare besök. Dessutom har kryssningstrafiken i Östersjön utvecklats starkt under de senaste tio åren och utgör en betydande del av besöksnäringen.

Varje år lägger passagerarrederierna ner en stor del av sin marknadsföringsbudget på att kommunicera utomlands och locka fler turister till Sverige, en viktig insats för besöksnäringen. Trots detta är kunskapen om rederiernas inverkan på besöksnäringen relativt låg hos politiker och media tar väldigt sällan upp det. Varför är det så? Varför har flyget fått en sådan central roll i jämförelse? Vad kan vi göra för att kryssningar och rederier ska få större och förtjänt fokus? Det diskuterar Passagerarrederiernas förening tillsammans med några inbjudna viktiga personer inom besöksnäringen. Varmt välkomna att lyssna och diskutera.

Panel:

Jari Virtanen, ordförande Passagerarrederiernas förening

Magnus Ling, generalsekreterare Svenska Turistföreningen (STF)

Eva Lagerqvist, vd Visit Sweden

Mats Hedenström, näringspolitisk chef, Svensk Handel

Boriana Åberg (M), trafikutskottet Riksdagen

När:

Onsdag 5/7 kl 10:00 – 10:50

Var:

Maritima Mötesplatsen, Hamngatan 1, trädgården

Läs mer på: 

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/49265