Inlägg av Hanne Skak

Passagerarrederierna tar säkerhetsfrågan till riksdagen

Passagerarrederiföreningen besökte riksdagen i Stockholm för att träffa Sofia Damm (KD) som sitter i utrikesutskottet och försvarsutskottet.Tillsammans diskuterade man det europeiska säkerhetsläget i relation till Passagerarrederiernas verksamhet. På plats möttes medlemmar av PRF med riksdagsledamoten Sofia Damm, som är ledamot i utrikesutskottet och suppleant i försvarsutskottet. Syftet var att belysa det nuvarande säkerhetspolitiska läget och […]

Svensk Turisms remissvar till Trafikverkets nationella plan

REMISSYTTRANDE 2017-11-15 Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029; TRV 2017/32405  Svensk Turism AB har tagit del av Trafikverkets förslag till nationell plan för transport-systemet 2018–2029 och lämnar remissyttrande enligt nedan. Svensk Turism samlar den svenska besöksnäringen och ägs av 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen. Svensk Turisms uppgifter är […]

PRFs höstmöte ombord på M/S Viking Cinderella

Den 4-5 oktober anordnades höstmöte för PRFs medlemmar på temat Arbetsmarknadsfrågor och employer branding till sjöss. Mötet hölls ombord på M/S Viking Cinderella. Schemat var uppbyggt utav en politisk debatt ombord, föreläsning kring employer branding och ett antal kringliggande aktiviteter.   Boriana Åberg (M) och Suzanne Svensson (S) som båda är riksdagsledamöter i Trafikutskottet och […]

Ökade basanslag till Visit Sweden – en seger för besöksnäringen

Vid regeringens pressträff 7 september meddelades att basanslagen till Visit Sweden ökar från dagens 90 miljoner till 105 miljoner 2018 för att 2020 nå 135 miljoner. Som hälftenägare i Visit Sweden välkomnar Svensk Turism AB beskedet. Det är mycket glädjande att höra att basanslaget till Visit Sweden äntligen höjs. Besöksnäringen arbetar intensivt för att utveckla utbudet […]

Bilder från PRFs seminarium under Almedalsveckan

PRF arrangerade det välbesökta seminariet ”Färjorna står för 50% av alla turister men media och politiken pratar bara om flyget – Varför?” under onsdagen på Almedalsveckan. Panelen bestod av ett antal tunga namn från besöksnäringen och politiken, som tillsammans diskuterade hur rederierna kan få en högre röst inom turismbranschen. Boriana Åberg från trafikutskottet i Riksdagen hävdade […]

PRF seminarium på Almedalsveckan 5/7

Färjorna står för 50% av alla turister men media och politiken pratar bara om flyget – Varför? Passagerarrederierna transporterar årligen över 25 miljoner människor till och från Sverige och genererar mycket stora flöden vidare ut i landet för längre och kortare besök. Dessutom har kryssningstrafiken i Östersjön utvecklats starkt under de senaste tio åren och […]