Inlägg av Natalie Ibron

Passagerarrederierna välkomnar Cecilia Magnusson (M)

Tisdagen den 11 september besökte riksdagsledamot Cecilia Magnusson (M) Stena Line i Göteborg för ett möte med representanter från Passagerarrederierna (PRF). Mötet kretsade kring PRF:s bidrag till svensk besöksnäring och arbetsmarknad.   Cecilia Magnusson möttes med representanter från Stena Line, ett av PRF:s medlemsföretag. Stena Lines Chief Transformation Officer, Jari Virtanen, tillika föreningens ordförande, redogjorde […]

Samtal i Almedalen om digitaliseringen: vilka utmaningar och möjligheter innebär den för färjeturismen?

Blir vi för navelskådande i vår iver att digitalisera allt, och vilka visioner borde vi ha som aktörer på en av världens mest digitaliserade marknader? Varmt välkommen till ett samtal om digitalisering och besöksnäring i Almedalen!    VAD: Samtal om digitalisering och färjeturism VAR: Maritim Mötesplats, Hamngatan 1, trädgården, Visby NÄR: Onsdagen den 4 juli, klockan 09.00 – […]

Grön transport hela vägen dit – och hem

Passagerarrederierna arbetar aktivt med att utveckla sjötranportsystem för att minska färjetrafikens inverkan på miljön. Vi gör stora miljöinvesteringar i form av klimatvänliga bränslen, landanslutning av elström till färjorna och färjor som drivs av batterier. Nu har vår medlem HH Ferries tagit ännu ett steg mot grönare transporter genom att installera laddningsstationer som ska förse elbilar […]

Nyhet: Läs rapporten ”Visit the Future”

I ett samarbete mellan Svensk Turism, Tillväxtverket och Visit Sweden har rapporten ”Visit the Future” tagits fram. Rapporten är en nuläges- och framtidsstudie med internationellt och nationellt perspektiv, och den syftar bland annat till att bidra till att besöksnäringen påskyndar sin roll som tillväxtmotor. Du kan läsa mer om projektet samt den slutliga rapporten på Visit […]

Nyhet: Remissyttrande från Svensk Turism AB

Svensk Turism AB har publicerat sitt remissyttrande för SOU 2017:95, ”Ett land att besöka – en samlad politik för turism och växande besöksnäring”. Klicka på länken nedan för att läsa yttrandet i sin helhet. Svensk Turism ABs remissyttrande SOU 2017 95, Ett land att besöka  

Passagerarrederierna tar säkerhetsfrågan till riksdagen

Passagerarrederiföreningen besökte riksdagen i Stockholm för att träffa Sofia Damm (KD) som sitter i utrikesutskottet och försvarsutskottet.Tillsammans diskuterade man det europeiska säkerhetsläget i relation till Passagerarrederiernas verksamhet. På plats möttes medlemmar av PRF med riksdagsledamoten Sofia Damm, som är ledamot i utrikesutskottet och suppleant i försvarsutskottet. Syftet var att belysa det nuvarande säkerhetspolitiska läget och […]

Svensk Turisms remissvar till Trafikverkets nationella plan

REMISSYTTRANDE 2017-11-15 Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029; TRV 2017/32405  Svensk Turism AB har tagit del av Trafikverkets förslag till nationell plan för transport-systemet 2018–2029 och lämnar remissyttrande enligt nedan. Svensk Turism samlar den svenska besöksnäringen och ägs av 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen. Svensk Turisms uppgifter är […]

PRFs höstmöte ombord på M/S Viking Cinderella

Den 4-5 oktober anordnades höstmöte för PRFs medlemmar på temat Arbetsmarknadsfrågor och employer branding till sjöss. Mötet hölls ombord på M/S Viking Cinderella. Schemat var uppbyggt utav en politisk debatt ombord, föreläsning kring employer branding och ett antal kringliggande aktiviteter.   Boriana Åberg (M) och Suzanne Svensson (S) som båda är riksdagsledamöter i Trafikutskottet och […]

Ökade basanslag till Visit Sweden – en seger för besöksnäringen

Vid regeringens pressträff 7 september meddelades att basanslagen till Visit Sweden ökar från dagens 90 miljoner till 105 miljoner 2018 för att 2020 nå 135 miljoner. Som hälftenägare i Visit Sweden välkomnar Svensk Turism AB beskedet. Det är mycket glädjande att höra att basanslaget till Visit Sweden äntligen höjs. Besöksnäringen arbetar intensivt för att utveckla utbudet […]

Bilder från PRFs seminarium under Almedalsveckan

PRF arrangerade det välbesökta seminariet ”Färjorna står för 50% av alla turister men media och politiken pratar bara om flyget – Varför?” under onsdagen på Almedalsveckan. Panelen bestod av ett antal tunga namn från besöksnäringen och politiken, som tillsammans diskuterade hur rederierna kan få en högre röst inom turismbranschen. Boriana Åberg från trafikutskottet i Riksdagen hävdade […]