PRFs höstmöte ombord på M/S Viking Cinderella

Den 4-5 oktober anordnades höstmöte för PRFs medlemmar på temat Arbetsmarknadsfrågor och employer branding till sjöss. Mötet hölls ombord på M/S Viking Cinderella.

Schemat var uppbyggt utav en politisk debatt ombord, föreläsning kring employer branding och ett antal kringliggande aktiviteter.

 

Boriana Åberg (M) och Suzanne Svensson (S) som båda är riksdagsledamöter i Trafikutskottet och ansvariga för sjöfartsfrågorna besökte PRF och frågades ut av ordförande Jari Virtanen om arbetsmarknaden till sjöss. Frågorna som diskuterades var bland annat om att slopa svenskakrav på anställda ombord på svenskflaggade fartyg för at kunna få in fler i jobb. Reglerna finns redan i EU, så varför de inte följs här beror antagligen på för låg kunskap, enligt Suzanne Svensson. Hon tycker även att det kan vara en god idé att använda sig av Arbetsförmedlingens snabbspår för att få tag på arbetskraft. Långsiktigt kan det bli så att arbetskraften behöver importeras till landet.

Ett förslag som uppkom var även att rederibranschen skulle behöva gå ut i grundskolorna för att berätta vad man gör ombord. Så när eleverna väljer studieinriktning har de redan kunskap om vad ett jobb på ett rederi innebär.

Både Suzanne och Boriana skulle ta dessa frågor vidare med ansvariga politiker.

 

Rundvandring ombord på M/S Vikingline Cinderella.

Ökade basanslag till Visit Sweden – en seger för besöksnäringen

Vid regeringens pressträff 7 september meddelades att basanslagen till Visit Sweden ökar från dagens 90 miljoner till 105 miljoner 2018 för att 2020 nå 135 miljoner. Som hälftenägare i Visit Sweden välkomnar Svensk Turism AB beskedet.

  • Det är mycket glädjande att höra att basanslaget till Visit Sweden äntligen höjs. Besöksnäringen arbetar intensivt för att utveckla utbudet av attraktiva destinationer och möta den internationella marknaden. För att få maximalt utfall på de här satsningarna är långsiktiga investeringar i internationell marknadsföring av Sverige som besöksmål avgörande. Kampen om resenärerna är idag stenhård, säger Elisabeth Haglund, ordförande i Svensk Turism.

Basanslagen till Visit Sweden har legat permanent på 90 miljoner kronor sedan mitten av 1990-talet. Till dessa anslag har varje år avsats riktade projektmedel som varierat kraftigt från år till år.

  • Vi förutsätter att höjningen av basanslagen inte kommer påverka de extraanslag som hittills avsats till riktade projekt utan att Visit Swedens totala budget höjs, fortsätter Elisabeth.

Regeringen presenterar också bl.a. satsningar på renovering av Göta Kanal, upprustning av vandringsleder, skötsel av naturreservat samt förbättrad infrastruktur och internet i glesbygd.

Vi välkomnar dessa satsningar då allt detta påverkar besöksnäringens utveckling, avslutar Elisabeth

Läs pressmeddelandet här

Bilder från PRFs seminarium under Almedalsveckan

PRF arrangerade det välbesökta seminariet ”Färjorna står för 50% av alla turister men media och politiken pratar bara om flyget – Varför?” under onsdagen på Almedalsveckan. Panelen bestod av ett antal tunga namn från besöksnäringen och politiken, som tillsammans diskuterade hur rederierna kan få en högre röst inom turismbranschen. Boriana Åberg från trafikutskottet i Riksdagen hävdade bland annat att färjorna inte talas lika mycket om i media eller politiken på grund av att färjetrafiken i högre utsträckning fungerar mycket bättre och att det därför inte finns lika mycket klagomål som sprider sig från passagerarna. Motsättningarna är inte heller lika stora som inom flygindustrin eller tåg för den delen. Men också att rederierna själva måste jobba för att skapa en debatt.

      

Panelen från vänster: 

Eva Lagerqvist, vd Visit Sweden

Mats Hedenström, näringspolitisk chef, Svensk Handel

Christer Bruzelius, vd Destination Gotland

Boriana Åberg (M), trafikutskottet Riksdagen

Magnus Ling, generalsekreterare Svenska Turistföreningen (STF)

Moderator:

Jari Virtanen, ordförande Passagerarrederiernas förening

PRF seminarium på Almedalsveckan 5/7

Färjorna står för 50% av alla turister men media och politiken pratar bara om flyget – Varför?

Passagerarrederierna transporterar årligen över 25 miljoner människor till och från Sverige och genererar mycket stora flöden vidare ut i landet för längre och kortare besök. Dessutom har kryssningstrafiken i Östersjön utvecklats starkt under de senaste tio åren och utgör en betydande del av besöksnäringen.

Varje år lägger passagerarrederierna ner en stor del av sin marknadsföringsbudget på att kommunicera utomlands och locka fler turister till Sverige, en viktig insats för besöksnäringen. Trots detta är kunskapen om rederiernas inverkan på besöksnäringen relativt låg hos politiker och media tar väldigt sällan upp det. Varför är det så? Varför har flyget fått en sådan central roll i jämförelse? Vad kan vi göra för att kryssningar och rederier ska få större och förtjänt fokus? Det diskuterar Passagerarrederiernas förening tillsammans med några inbjudna viktiga personer inom besöksnäringen. Varmt välkomna att lyssna och diskutera.

Panel:

Jari Virtanen, ordförande Passagerarrederiernas förening

Magnus Ling, generalsekreterare Svenska Turistföreningen (STF)

Eva Lagerqvist, vd Visit Sweden

Mats Hedenström, näringspolitisk chef, Svensk Handel

Boriana Åberg (M), trafikutskottet Riksdagen

När:

Onsdag 5/7 kl 10:00 – 10:50

Var:

Maritima Mötesplatsen, Hamngatan 1, trädgården

Läs mer på: 

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/49265

Pressmeddelande: Passagerartrafiken till och från Baltikum slår rekord. Danmark fortfarande etta på listan.

Ladda ner pressmeddelandet i PDF-format »

Vi reser allt mer till och från Baltikum med passagerarfärja, visar en rapport från Passagerarrederiernas förening.

Förra året reste totalt 27,6 miljoner passagerare till, från eller i Sverige med passagerarfärja. Trenden pekar dessutom på ett ökat resande österut. Det bekräftas i årets rapport om passa- gerartrafiken i Sverige som Passagerarrederiernas förening, nyligen publicerat. Resandet till och från Estland, Lettland och Litauen ökar kraftigt och nådde förra året rekordnivåer.
– Det är en otroligt spännande utveckling och ett tecken på att våra medlemsföretags marknadsföringsåtgärder har gett resultat, säger föreningens ordförande Jari Virtanen.

Trafiken på Estland, med färjelinjer Kapellskär– Paldiski samt Stockholm–Tallin har mer än för- dubblats de senaste femton åren. Förra året översteg antalet passagerare för första gången en miljon, vilket gör Estland till en lika viktig marknad som till exempel Norge och Polen. Lettland, med linjer Stockholm–Riga och Nynäshamn–Ventspils, ökade hela fem procent förra året till närmare 860 000 passagerare. Litauen, en fortfarande förhållandevis liten mark- nad, ökade 4,5 procent.
– Ökningen tror vi delvis beror på ett ökat intresse för våra grannländer i öst som turistmål med allt de har att erbjuda i form av historia och kultur, upplevelser och shopping, säger Jari Virtanen. Men faktum är att vi ser en ökning åt andra hållet också – östeuropéerna reser i allt större utsträckning till oss av samma anledningar.

Passagerarrederierna konstaterar i sin rapport att med en väl fungerande passagerartrafik till Sverige ökar också inkomsterna från turismen i form av till exempel fler gästnätter och ökad shopping, och med det större statliga momsinkomster.
– Våra medlemsföretag lägger betydande summor på marknadsföring, vilket leder till en profilering av Sverige utomlands. Det skapar jobb och inkomster åt staten, och gör oss till en betydelsefull del i den svenska turistnäringen och tillväxten inom det området. Jag är övertygad om att fler eller mer utbyggda linjer till och från Sverige skulle påverka den till- växten ytterligare, säger Jari Virtanen. Vi ser till exempel en enorm potential i Ryssland.
Vi vill tydliggöra vår verksamhet och roll för att tillsammans med övrig besöksnäring nå uppsatta mål.

Om Passagerarrederiernas förening
Passagerarrederiernas förening har till syfte att främja medlemsföretagens utveckling och att skapa förståelse för passagerarrederiernas betydelse för ekonomi och sysselsättning samt bevaka och driva frågor av gemensamt intresse. Medlemmarna representerar mer än 90 procent av den internationella färjetrafiken över Sverige, inklusive Gotlands- och Ventrafiken.

Fakta

Topplista – mest populära länder att resa till eller från med färja 2013.

2013 2012
1. Danmark 10 344 000 10 462 000
2. Finland 8 866 000 9 086 000
3. Tysklad 2 149 000 2 032 000
4. Sverige (Gotland/Ven) 1 900 000 1 901 000
5. Norge 1 038 000 1 072 000
6. Polen 1 102 000 1 102 000
7. Estland 1 002 000 997 000
8. Lettland 857 000 816 000
9. Litauen 135 000 129 000

Ladda ner pressmeddelandet i PDF-format »

Pressmeddelande: Jari Virtanen vald till ny styrelseordförande i Passagerarrederierna

presskontakt_jari_virtanen

Jari Virtanen, Director Travel & Onboard Services på Stena Line har valts till ny styrelseordförande för Passagerarrederiernas förening. Med sig tar han ett stort kunnande från rese- och turistnäringen samt ett fokus på turism som tillväxtfaktor.

Jari Virtanen är 47 år och ursprungligen från Jakobstad i Finland. Han har ett förflutet som produktchef på Fritidsresor och var tidigare vd för Visit Åland, men arbetar i dag på Stena Line i Göteborg, med fokus på att utveckla bland annat nya resekoncept, utbud och service om- bord. Den nya rollen som styrelseordförande för Passagerarrederierna, Passagerarrederiernas förening, ser han som en naturlig vidareutveckling där hans bakgrund, kompetens, erfarenhet och intresseområden knyts samman.
– Passagerarrederiernas arbete är synnerligen viktigt, inte bara för att bevaka medlems- företagens intressen. Utan också för att synliggöra rederiernas betydelse för svensk tillväxt i allmänhet och turistnäringens utveckling i synnerhet, säger Jari Virtanen.

Passagerarrederierna genomförde förra året mer än 100 000 enkelturer med passagerartrafik till, från och i Sverige och transporterade närmare 28 miljoner passagerare, varav hälften var bosatta i utlandet, på väg till Sverige för nöje eller affärer.
– Turismen till Sverige ökar stadigt och jag vill medverka till att främja den inkommande bilturis- men i Sverige. De bilar som rullar av våra färjor varje dag, året om, innebär enorma inkomst- möjligheter i form av gästnätter, middagar, shopping och sightseeing. De skapar sysselsättning och momsinkomster och bidrar till att Sveriges varumärke växer och sprids utomlands. Men politiker och allmänheten är inte alltid medvetna om hur viktig roll en fungerande passagerar- trafik spelar i samhällsekonomin. Det vill jag ändra på, säger Jari Virtanen.

Om Passagerarrederiernas förening
Passagerarrederiernas förening har till syfte att främja medlemsföretagens utveckling och att skapa förståelse för passagerarrederiernas betydelse för ekonomi och sysselsättning samt bevaka och driva frågor av gemensamt intresse. Medlemmarna representerar mer än 90 procent av den internationella färjetrafiken över Sverige, inklusive Gotlands- och Ventrafiken.

Ladda ner pressmeddelandet i PDF-format »